Ühtne ESG kliendiküsimustik – lihtsustame Baltimaade ettevõtete ESG andmete kogumist

Muutmaks ESG ehk keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisandmete kogumist standardiseerituks ja ettevõtjate jaoks lihtsamaks, koostasid Balti riikide pangaliidud ja finantsteenuste osutajad Balti riike hõlmava ühtse ESG kliendiküsimustiku.

10 aprill 2024

Selle tulemusena ühtlustatakse ESG andmete kogumist ja muudetakse Baltimaades tegutsevate ettevõtete kestlikkuse hindamine tõhusamaks. 

„Ühtne ESG kliendiküsimustik on ettevõtjale juhend, kus on kõige levinumad küsimused, mida pangad oma klientide kestlikkuse profiili hinnates esitavad. Kuna pangad võivad klientide kestlikkust hinnates kasutada mitmesuguseid meetodeid, aitab küsimustik ettevõtetel keskenduda peamistele teemadele, millele finantsasutused kestlikkuse juures tähelepanu pööravad,“ selgitab Eesti Pangaliidu jätkusuutliku panganduse toimkonna juht Kadri Vunder Fontana.

 Ühtses ESG kliendiküsimustikus lähtutakse kolmest põhieesmärgist. 

  1. Suureneb teadlikkus ja hõlbustub usaldusväärsete andmete kättesaadavus. Küsimustikku kasutavates ettevõtetes ja finantsasutustes suureneb teadlikkus ESG teemadest ning paranevad asjakohaste andmete kättesaadavus ja kvaliteet. Sellega edendatakse ESG andmete kogumise tavasid, mis aitavad täita pangandusjärelevalve ootusi kliendi ESG hindamise suhtes kooskõlas iga panga välja töötatud metoodikaga, mille tulemusena järgivad ettevõtted rahanduse ja õiguskorralduse valdkonna muutusi. 

  2. Küsimustiku abil täidetakse lisanduvaid ESG andmete avalikustamise nõudeid. Kuna ESG aruandluses oodatakse rohkem läbipaistvust, saab küsimustikku kasutada aruandlusvalmiduse kujundamise esmase tööriistana. Ettevõtted saavad selle abil süsteemselt hinnata oma kestlikkuse tulemuslikkust ning olla paremini valmis oma keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisalaseid tegevusi vajaduse korral tutvustama. 

  3. Nõutavate andmete vallas suureneb selgus. Standardiseeritud ESG andmete päringuvorm aitab kõrvaldada oletusi finantsasutuste nõutavate andmete suhtes. Küsimustik sisaldab peamisi küsimusi, millele ettevõtte peaksid vastama või vastust otsima, kui seda ei ole võimalik kohe anda. Algatus julgustab ettevõtteid kriitiliselt hindama oma tegevust kestlikkuse tagamisel, edendades teadlikumat arusaama vastutustundlikust äritegevusest. 

See ühismeede rõhutab Eesti Pangaliidu, Finance Latvia ja Leedu Pangaliidu ning nende ühist sihti toetada ettevõtteid, et nad saaksid vastata üha suuremale vajadusele tegutseda kooskõlas ESG ja läbipaistvuse nõuetega. ESG kriteeriumide nõuetekohane hindamine ja rakendamine soodustavad märkimisväärselt finantsturgude kestlikkust, meelitades investeeringuid nii tulevikku vaatavatelt klientidelt kui ka institutsionaalsetelt fondidelt, mis keskenduvad ESG nõuetele vastavatele portfellidele. 

Võttes kasutusele ühtse ESG kliendiküsimustiku, on Balti riikide ettevõtetel võimalik korraldada oma ESG aruandlust lihtsamalt, täpsemalt ja tõhusamalt. Küsimustik hõlmab kõige olulisemat osa vajalikust teabest, kuid ettevõtted peaksid olema valmis, et iga panga hindamistavadest ja ärisektori vajadustest lähtudes võidakse neilt soovida lisaandmeid. Ettevõte võib küsida oma pangalt teavet tema vajaduste järgi kohandatud rakendamisviisi kohta. 

Ühtse ESG kliendiküsimustiku leiate siit.