Terrorismi rahastamise tõkestamise töögrupp

Töögrupi ülesanded:

  • Terrorismi rahastamise riskide, kuritegelike trendide ning tüpoloogiate ja regulatiivsete suundade jälgimine, Pangaliidu liikmete informeerimine.
  • Koostöö edendamine, ühtlustamine ja ettepanekute tegemine Eestis terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil, rahvusvaheline koostöö.
  • Koolitusvajaduse väljaselgitamine ning koolituste korraldamine.