SEB omatöötajate LAB

LAB (lühend ingliskeelsest sõnast laboratory ehk laboratoorium) on kõikidele SEB töötajatele mõeldud eksperimentaalne vabatahtlik programm, kus otsitakse ärilistele väljakutsetele lahendusi täiesti uue nurga alt, kasutades teenusedisaini ja Lean Startup tööriistu.

Olukorra analüüs ja eesmärgid

LAB sündis vajadusest luua muutuvas konkurentsiolukorras organisatsioonis võimekus erinevate ideedega eksperimenteerimiseks ja ideede elluviimiseks teenusedisaini ning start-up maailmast tuntud Lean Startup metodoloogia abil. Protsess erineb tavapärasest äriarendusprotsessist ning võimaldab piiratud ressursi tingimustes saavutada kiiremaid tulemusi.

LAB-i eesmärk on toetada klientidele ajakohase panganduskogemuse loomist ja arendada tulevikupangandust. LAB-i raames kogume töötajatelt häid ideid ja kontseptsioone, mis aitavad leida uudseid lahendusi olulistele ärilistele väljakutsetele või lahti mõtestada ja end ette valmistada uute suundade suhtes, mis hakkavad pangandusäri tulevikus mõjutama.

Projektist lähemalt

LAB-i põhiidee on luua mõtteline ja eksperimentaalne ruum, et lahendada äriprobleeme keskkonnas, kus vabatahtlikud saavad katsetada erinevaid ideid ning arendada need faasi, kus on võimalik hinnata nende reaalset kasu nii kliendi kui panga jaoks. Sageli on selleks kas n-ö äriplaani kirjeldus või esmane klientidega testitud prototüüp.

LAB-is katsetame töövõtteid, mis on omased pigem start-up’ide arendamisel. Ehk katsetame sellist lähenemist, mis on aidanud leida iduettevõtetel senisest erinevaid lahendusi vanadele äriprobleemidele, seda väga piiratud ressursside tingimustes.

2015. aasta lõpus valisime välja 16 töötajat, kes õppisid töötubades väljakutsete lahendamiseks vajalikku metodoloogiat ja lahendasid meeskondades äritegevusega seotud väljakutseid täpselt kaks kuud. Igal meeskonnal oli ettevõtte seest toeks mentor, kes aitas seada fookuse ja andis professionaalset nõu. LAB-i väljakutsetega tegelemiseks pidi iga osaleja arvestama ligikaudu 20 protsendiga oma tööajast.

Tulemused

LAB andis töötajale võimaluse õppida uusi oskusi, mis on vajalikud tulevikupanganduses ja sealjuures leida äriline lahendus reaalsetele kliendiprobleemidele. Organisatsioonile pakub see uudseid lahendusi olulistele väljakutsetele ja uusi ärivõimalusi, sealjuures suurendades töötajatevahelist koostööd ja pakkudes võimalust eksperimenteerimiseks ja enesearenduseks.

Tulemused on selge märk sellest, et kindla metodoloogia, tööriistade ja ekspertide abil on võimalik jõuda konkreetsete ja kliendikesksete, ärilist kasu toovate lahendusettepanekuteni. LAB-is tehtud töö tulemusena tegeleme praegu reaalsete arendustega: üks puudutab pensionilahendust ning teine ettevõtetele suunatud veebilahendust. On vähetõenäoline, et tavalise äriarendusprotsessi käigus oleks selliste lahendusteni jõutud.

Projektijuht: Liis Narusk, SEB innovatsioonijuht