Finantsturgude toimkond

Mari-Ly Hallik (LHV Pank)

Toimkonna juht

Toimkonna liikmed:

 • Anneli Laugmaa  (Luminor) 
 • Liis Võsa (Swedbank)
 • Kaire Husu (Luminor)
 • Katrin Kaus (SEB)
 • Harry Vaher (OP Corporate Bank)
 • Marek Korindt (Inbank)
 • Teet Smidt (Bigbank)
 • Gunnar Mäemets (Coop Pank)

Toimkonna ülesanded:

 • Olla pankade, Finantsinspektsiooni, rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Väärtpaberite Keskregistripidaja jt investeerimisteenuste- ning väärtpaberivaldkonnas tegutsevate isikute vahel teabevahetuse korraldajaks, koostöö koordineerijaks ja arendajaks.
 • Koondada teavet pankade poolt teenuste osutamisel tekkinud kitsaskohtadest ja ebakohastest turupraktikatest ning vajadusel teha ettepanekuid õigusaktide või järelevalvepraktika muutmiseks või täiendamiseks.
 • Jälgida investeerimisvaldkonna arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
 • Koostada soovitusi pankade poolt investeerimisteenuste ning muude seotud teenuste osutamise parandamiseks ja hea tava juurutamiseks.
 • Luua pankade esindajatele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks, vahendada finantsturgudega seotud teavet ja koolitusvõimalusi.
 • Osaleda Toimkonna poolt valitud esindaja kaudu Eesti Pangaliidu vahendusel ja finantseerimisel Euroopa Pangandusföderatsiooni finantsturgude töögrupi töös.