Juriidilise töö toimkond

Toimkonna liikmed:

 • Riho Roopõld (Swedbank)
 • Maarja Leppik-Niineväli (SEB Pank)
 • Helen Vahkal (Luminor)
 • Mariann Suik (Coop Pank)
 • Evi Tänak-Arusaar (TBB pank)
 • Jaanika Ots (Citadele Pank)
 • Daniel Haab (LHV Pank)
 • Harry Vaher (OP Corporate Bank)
 • Merilin Kuusler (Inbank)
 • Ksenija Niitmäe (Bigbank)
Toimkonna ülesanded:
 • Pangaliidu seisukohtade kujundamine EL ja Eesti õigusaktide eelnõudele.
 • Õigusaktide rakendamisel üleskerkinud probleemide identifitseerimine ja ettepanekute esitamine õigusaktide muutmiseks.
 • Koostöö riigiasutuste, Notarite Koja, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, teiste erialaliitudega õigusaktide paremaks rakendamiseks.
 • Ühiste seisukohtade kujundamine õigusaktide rakendamiseks Pangaliidu liikmespankades.
 • Iseregulatsiooni korras rakendatavate initsiatiivide juriidiline ettevalmistus.
 • Hea pangandustava ja heade praktikatekujundamine ja juurutamisele kaasaaitamine.