Kindlustuspoliiside info edastamine soovituslik standard

Kindlustuspoliiside info edastamine soodustatud isikule

Standardi väljatöötamises osalesid Eesti Pangaliit, Eesti Kindlustusseltside Liit ja Eesti Liisinguühingute Liit ning standard on kinnitatud Pangaliidu juhatuse ja Liisingliidu juhatuse poolt. Kindlustusseltside Liit on andnud soovituse oma liikmetele standardi kasutuselevõtuks kreeditoride ja kindlustusseltside vahelises andmevahetuses.
Standardi eesmärgiks on:

  • Vähendada kindlustusseltside, pankade ja klientide käsitööd.
  • Tagada laenutagatiste kindlustuskatte olemasolu ja katkematus.
  • Teha klientide jaoks teenuse kasutamine lihtsamaks ja vähendada bürokraatiat.

Standardi koosseisu kuuluvad muuhulgas edastatavate andmete nimistu, andmete edastamise sagedus, andmeedastusformaat ja muud andmete edastamisega seotud asjaolud.

Dokumentatsioon:

Kindlustuslepingute info edastamise leping
Lisa nr 1 Andmeedastusformaat
Kindlustusinfo Teenus
KindlustusinfoFormaat

Kogu dokumentatsioon (.zip)