LHV mikroinvesteerimine

Mikroinvesteerimine on LHV Panga poolt pakutav teenus, millega kliendi deebetkaardimakse summa ümardatakse järgmise täisarvuni ja ümardatud summa ning algse summa vahe kantakse Kasvukontole.

 • Mikroinvesteerimine võimaldab kliendile märkamatult ja mugavalt investeerida väikeste summadega, tehes igapäevaseid kaardimakseid.
 • Pank võimaldab kliendil aega kokku hoida „otsusta-ja-unusta“ toote näol – peale esmast aktiveerimist toimib teenus autonoomselt ega nõua kliendi tähelepanu ega sekkumist.
 • Teenust kasutavad kliendid, kellel on raske või ebamugav hinnata oma säästmisvõimet igapäevaselt (-nädalaselt) – sellest lähtuvalt vajatakse mugavusteenust, mis aitab tarbimise ajal ja sellega võrreldavas osakaalus suunata Kasvukontole osa sissetulekust.
 • Keskmiselt mikroinvesteerib klient ca 1,1 eurot päevas ehk ca 400 eurot aastas Kasvukontole. Väikeste summadega investeerides võib kliendil pika aja jooksul koguneda vägagi arvestatav investeerimisportfell, nt investeerides 400 eurot aastas pidevalt 25 aasta jooksul Kasvukontoga, võib Kasvukonto väärtus märkamatult kasvada ca 40 000 euroni, eeldades näiteks 10% suurust keskmist tootlust aastas.

Ettevõtte kulude kokkuhoid ja lisaväärtuse kasv tänu uuendusele

 • Atraktiivne ja lihtne teenus julgustab uusi ja ka olemasolevaid kliente astuma esimesi samme investeerimise suunas, mis loob LHV-le lojaalse ja usaldava kliendisuhte ning loob kliendile lisandväärtust enda tuleviku kindlustamise suunas.
 • Klient on motiveeritud rohkem investeerimisega tegelema, kuna ei pea pidevalt otsustama investeeringuks määratud summade osas. Sellest lähtuvalt kasvavad kiiremini olemasolevate klientide investeerimisportfellid Kasvukontol.
 • Alates lansseerimisest on 80% uutest Kasvukonto klientidest aktiveerinud ka mikroinvesteerimise. Kasvukonto kliendibaas on sellel ajal kahekordistunud.
 • Mikroinvesteerimine on leidnud investeerimiskogukonnas laialdast kõlapinda ning positiivset kajastust sotsiaalmeedias: Jaak Roosaare, Märten Kress, Investeerimisraadio, Investriss, Isepankur.
 • Teistes Eesti pankades puuduvad sarnased investeerimist soodustavad teenused.
 • Mikroinvesteerimine toimib kombinatsioonis Kasvukontoga. Mõlemad on unikaalsed teiste Eestis tegutsevate pankade jaeinvesteerimise toodetega võrreldes.
 • Mikroinvesteerimise ja Kasvukonto kombinatsiooni näol on ka Euroopa kontekstis tegemist uuendusliku teenusega. Sellist lahendust on võimalik kasutajasõbralikult pakendada (mobiiliäpp) ja pakkuda erinevatel turgudel.

Uuenduse positiivne mõju Eesti ühiskonnale

 • LHV panustab investeerimise oskusteabe levikusse ühiskonnas nii Investeerimiskooli seminaride kui ka alustavale investorile suunatud teenuste näol. Selle tulemusel on näiteks mikroinvesteerimise kasutajate hulgas veerandi ulatuses esindatud noored ehk alla 26. a kliendid.
 • Teadlikkus investeerimise mõttekusest üheskoos lihtsate teenustega tagab tulevikus laiema kandepinna kohalikule börsile ja soodustab Eesti kapitalituru arengut.
 • Mikroinvesteerimine on toonud tuhandeid uusi investoreid Eesti investeerimismaastikule, kes alustavad enda varade kasvatamist just läbi sentide investeerimise. Aja jooksul kandub investeerimisharjumus ka suurematele summadele, mis aitab inimestel enda finantsvarasid edukalt hallata.
 • Arvestades Eesti demograafilisi arenguid on jaeinvesteerimise soodustamine oluline elatustaseme säilitamisel elukaare kestel.

Projektirühma juht: Rein Nõukas