Viitenumbri standard

Standardi sisu

Käesolev standard määrab viitenumbri pikkuse, kontrolljärgu asukoha ning kontrolljärgu arvutamise algoritmi.
Viitenumber on käesolevale standardile vastav ning makse saaja poolt koostatav numbriline makse selgitus.

Viitenumbri standardi nõuded

 • Viitenumbri maksimaalseks pikkuseks on 20 sümbolit ning minimaalne pikkus 2 sümbolit.
 • Viitenumbri viimane sümbol on kontrolljärk (st, et viitenumbri koostaja kasutada on vahemik 1..19 ja lõppu lisandub 7-3-1 meetodil arvutatud kontrolljärk).
 • Viitenumbri esituses võivad sümbolid olla parema loetavuse tagamiseks neljakaupa grupeeritud, kasutades eraldajana tühikut. Viitenumbri elektroonses
  esituskujus tühikud puuduvad ja neid ei sisestata.
 • Kontrolljärgu arvutamine toimub 7-3-1 meetodi alusel.
 • Kontrolljärgu arvutamine nn. 7-3-1 meetodil:
  • Viitenumbri märkidele esimene kuni eelviimane (st välja arvatud kontrolljärgu koht) seatakse paremalt vasakule kaalud 7,3,1,7,...;
  • Märgid korrutatakse kaaludega ning saadud tulemused liidetakse kokku;
  • Leitakse saadud summale (2) järgnev kümne korrutis ning lahutatakse sellest saadud summa (2);
  • Saadud arv (3) on kontrolljärguks ning viitenumbri viimaseks märgiks.
 • Viitenumbri koostab arve lähetaja ja selle sisu on vaba.

Standardi rakendamine

Pangad kontrollivad hiljemalt alates 01.02.1997 viitenumbri vastavust standardile ning nimetatud kuupäevast alates ei aktsepteeri viitenumbri väljal standardile mittevastavat numbrit.

VIITENUMBREID SAAB GENEREERIDA SIIN

VAATA KA: Viitenumbri ja selgituse üheaegne edastamine kodumaises SEPA kreeditkorralduses