Pangaliidu ürituste osalemistingimused

Osalemistingimused

Osalemistingimused reguleerivad Eesti Pangaliidu (Pangaliit) ja Kliendi vahelisi suhteid Pangaliidu kodulehekülje vahendusel Pangaliidu poolt korraldatavale üritusele osalejaks registreerumisel.

  • Pangaliit kohustub andma Kliendile tõest informatsiooni ürituse sisu, toimumise aja ja osalemise tingimuste kohta.
  • Klient kohustub üritusel osalemiseks registreerumisel esitama tõest informatsiooni ettevõtte nime, telefoni, e-posti aadressi, osavõtja nime ja muude andmete osas.
  • Pangaliidu kodulehekülje kaudu üritusel osalemiseks registreerumisel loetakse, et klient on avaldanud soovi üritusel osalemiseks ning Pangaliidul on õigus esitada üritusele registreerimise eest üritusel osalemise tingimuste kohane arve, mille klient kohustub tasuma.
  • Kliendil on võimalik loobuda üritusel osalemisest ja taotleda registreerimistasu vähendamist, teatades sellest Pangaliidule ette vastavalt registreerimislehel toodud ürituse tingimustele
  • Klient kohustub üritusel osalemise eest tasuma Pangaliidu poolt kliendile esitatud arvel märgitud kuupäevaks. Arve maksmise tähtajast mittekinnipidamise korral on Pangaliidul õigus esitada Kliendile viivisarve viivise määraga 0,5% päevas.
  • Klient annab Pangaliidu kodulehel üritusele registreerumisel nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Pangaliidu poolt.
  • Klient annab nõusoleku üritusel tehtud piltide ja videote avaldamiseks Pangaliidu kanalites (sh. sotsiaalmeedias) ning edastamiseks sündmust kajastavatele ajakirjandusväljaannetele. Kliendil on õigus keelduda temast tehtud fotode ja videote avaldamisest, teavitades sellest Pangaliidule kirjalikult e-posti teel pangaliit@pangaliit.ee esimesel võimalusel.