Eesti Maksekeskkonna Foorum

Vaata lisaks

Maksekeskkonna Foorum loodi 2012. aastal Eesti Panga, rahandusministeeriumi ja Pangaliidu algatusel. Foorumi loomise üks eesmärke oli soodustada Eesti turu ühinemist ühtse euromaksete piirkonnaga. Praegu täidab foorum järgmisi ülesandeid:

  • Toetab maksekeskkonna arengut aidates kaasa turuosaliste koostööle
  • Jagab osapooltega infot maksekeskkonna õigusloome ja edasiarenduste kohta
  • Vahetab teavet ja kogemusi, et tunnetada klientide ootusi, ja aitab kaasa ootustele vastavate lahenduste loomisele
  • Annab sisendit ja tagasisidet Eesti turuosaliste ühiste seisukohtade kujundamisele

Foorumit juhib neutraalse osalisena Eesti Pank, tehes koostööd rahandusministeeriumi ja pangaliiduga. Foorumi töös osalevad Eesti krediidiasutused, makseteenuste kasutajad, huvirühmade (sh avaliku sektori) esindajad ja infrastruktuuriettevõtted.

Vt kaMaksekeskkonna Foorumi 24. koosoleku materjalid 29.05.2024.a.


Maksekeskkonna Foorumi 23. koosoleku materjalid 6.12.2023.a.

Maksekeskkonna Foorumi 22. koosoleku materjalid 1.06.2023.a.


Maksekeskkonna Foorumi 21. koosoleku materjalid 24.11.2022.a.


Maksekeskkonna Foorumi 20. koosoleku materjalid 10.06.2022.a.


Maksekeskkonna Foorumi 19. koosoleku materjalid 10.12.2021.a.


Maksekeskkonna Foorumi 18. koosoleku materjalid 9.06.2021.a.


Maksekeskkonna Foorumi 17. koosoleku materjalid 7.10.2020.a.


Maksekeskkonna Foorumi 16. koosoleku materjalid 6.12.2019.a.


Maksekeskkonna Foorumi 15. koosoleku materjalid 19.06.2019.a.

Maksekeskkonna Foorumi 14. koosoleku materjalid 13.12.2018.a.

Maksekeskkonna Foorumi 13. koosoleku materjalid 20.06.2018.a

Maksekeskkonna Foorumi 12. koosoleku materjalid 17.01.2018.a

Maksekeskkonna Foorumi 11. koosoleku materjalid 1.06.2017.a

Maksekeskkonna Foorumi 10. koosoleku materjalid 6.12.2016.a

Maksekeskkonna Foorumi 9. koosoleku materjalid 2.06.2016.a

Maksekeskkonna Foorumi 8. koosoleku materjalid 10.12.2015.a

Maksekeskkonna Foorumi 7. koosoleku materjalid 16.06.2015.a

Maksekeskkonna Foorumi 6. koosoleku materjalid 03.12.2014.a

Maksekeskkonna Foorumi 5. koosoleku materjalid 21.05.2014.a

Maksekeskkonna Foorumi 4. koosoleku materjalid 08.11.2013.a

Maksekeskkonna Foorumi 3. koosoleku materjalid 05.06.2013.a

Maksekeskkonna Foorumi 2. koosoleku materjalid 11.12.2012.a

Maksekeskkonna Foorumi 1. koosoleku materjalid 6.06.2012.a