Swedbank finantsvõimekuse tööriist

Finantsvõimekuse hindamise tööriist  annab kliendile personaalse tagasiside kliendi finantsvõimekuse kohta. Klient saab kohese arusaamise,  kuidas hindab pank olemasoleva info pealt kliendi võimalusi  pangast laenu saada või mida peab muutma/parendama selleks.

Tööriist tutvustab kliendile finantseerimise eelduseks olevaid tingimusi , lisaks juhendab, mida klient peab ette võtma kui mõni kriteerium ei ole täidetud või on vaid osaliselt täidetud. Klient saab peale muutuste elluviimist või info esitamist vahetu tagasiside- finantside esitamise, võlgnevuste likvideerimise jms kohta. Kokkuvõttes tekib kliendile arusaam ja ülevaade, kuidas pank finantseerib ja mis seisus on panga arvates ettevõte.

Kui suur on ettevõtte kulude kokkuhoid või tootlikkuse ja lisaväärtuse kasv tänu uuendusele?

  • Uuendus pakub annab kliendile kindlustunde- klient saab teada, mis seisus on tema ettevõte ja millised on küsimused, millele pank vastuseid ootab;
  • Klient saab keskenduda olulisele ja lisaks julgust oma investeerimis- või muude plaanide elluviimiseks;
  • Klient ei pea kulutama aega info kokku panemisele, panga poole pöördumisele jne. Lisaks võimaldavad kvaliteetsemad taotlused pangal pakkuda kliendile kiiremat teenust.

Milline on mõõdetav tagasiside teenuse hea vastuvõtu kohta ning milline on uuenduse kättesaadavus Eesti eri piirkondades?

Finantsvõimekuse hindamise tööriist on Swedbanki internetipangas kättesaadav väga suurele hulgale ettevõtetele. Swedbankil on üle 100 000 ettevõttest kliendi ehk kõik kliendid, kes omavad Swedbankis arvelduskontot, saavad sellest kasu. Uuendus võeti kasutusele 2018. aastal– Swedbanki väikeettevõtete uus müük kasvas 20% ja kliendirahulolu (NPS) on kasvanud aastases võrdluses +13%.

Milline on uuenduse konkurentsieelis ning konkurentsivõimelisus võrreldes konkureerivate ja samalaadsete uuendustega.

Swedbankil puuduvad andmed, et  konkureerivatel pankadel Eestis oleks samaväärset ettevõtetele suunatud lahendust.

 Kui suur on uuenduse ajaline edumaa konkurentidega võrreldes ning millised on uuenduse elujõulisuse eeldused?

Tööriist võtab automaatselt värsked andmed ja uuendab informatsiooni automaatselt. Tööriist parandab finantseerimistaotluste kvaliteeti ja annab väikeettevõttele teadmise, et pangast saab laenu.

*Swedbanki ettevõtete internetipanka külastab 81000 klienti kuus ja finantsvõimekuse tööriista lehekülge külastatakse 1400 korda kuus.

*Swedbanki ettevõtete internetipanka külastab 2900 klienti päevas ja finantsvõimekuse tööriista lehekülge külastatakse 50 korda päevas.

Milline on uuenduse rahvusvaheline konkurentsivõime ja kasutajamugavus?

Sama lahendus on kasutusel Swedbanki klientidele ka Lätis ja Leedus. Tööriist võtab automaatselt värsked andmed ja uuendab informatsiooni automaatselt. Tööriist parandab finantseerimistaotluste kvaliteeti ja annab väikeettevõttele teadmise, et pangast saab laenu.

 Milline on uuenduse positiivne mõju Eesti ühiskonnale?

Väikeettevõtete finantseerimine on Swedbanki ja väikese avatud majandusega Eesti jaoks väga oluline- see on vajalik tööriist finantsteadlikkuse kasvatamisel, lisaks aitab see kaasa,  et kõik head ja asjalikud projektid saaksid ellu viidud. Finantsvõimekuse tööriist nõustab kliente ja julgustab neid oma mõtteid ellu viima ja seda väga praktilisel moel!

Projekijuht: Aidas Malakauskas (IT) ja Priit Lopsik ( ettevõtete pangandus, äripool)