IBAN - Eesti rahvusvahelise kontonumbri standard

Vaata lisaks

Standardsed kontonumbrid on hädavajalikud maksete efektiivseks liikumiseks. Euroopa Liidus kasutatakse rahvusvaheliste maksete efektiivsemaks ja kiiremaks töötlemiseks rahvusvahelist kontonumbrit IBAN (International Bank Account Number).


IBANi kasutamisel tunnevad erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatavad maksesüsteemid klientide kontonumbrid ära ja suudavad kontrollida nende õigsust. IBANi kasutuselevõtt parandab maksete automaatset töötlemist (Straight Through Processing, STP), kiirendab raha liikumist ning loob eeldused teenustasude alandamiseks.

Eesti IBAN ja pankade BIC-kood

Eestis võeti IBAN kasutusele alates 1. jaanuarist 2004. Selleks genereerisid kõik Eesti pangad kõikidele oma klientidele nende kontode IBANid. Senised kontonumbrid jäid kasutusele riigisiseste maksete tegemisel.

Täielik üleminek IBAN kontonumbrile toimus Eestis 1.veebruaril 2014.a. Pangasüsteemides muudeti kontonumbrid rahvusvahelisele kujule automaatselt, st et näiteks püsi-, määratud- ja sagedaste maksete andmeid ei pea kliendid ise muutma hakkama. Samuti näevad kliendid alates 2014.aastast oma kontonumbreid pangas vaid rahvusvahelisel kujul.

Ärikliendid, kelle äripartnerite ja töötajate kontonumbrite andmebaasid tuleb uuendada, saavad kontonumbreid konverteerida Pangaliidu kodulehel. Suuremahulise andmebaasi konversiooni läbiviimiseks saab oma infosüsteemis kasutada ka teisendamise lähtekoodi, mis on samuti avalikustatud Pangaliidu kodulehel.

Oma IBANi saab iga klient pangast, kus on tema kontod. Kui kliendil on kontod mitmes pangas, siis saab ta konkreetsele kontole vastava IBANi pangast, kus see konto on avatud. Kõikide pankade kõikide klientide kontode väljavõtetel kuvatakse kliendi IBAN alates 1. jaanuarist 2004 automaatselt.

IBAN on tähtedest ja numbritest koosnev kombinatsioon, mis võimaldab identifitseerida kliendi konto mistahes riigi mistahes pangas kui selles riigis on kasutusel IBAN standard. IBAN on seega olemasoleva kontonumbri standardvorm rahvusvaheliseks kasutuseks. Peale saaja kontonumbri sisaldab IBAN ka saaja riigi ja panga tunnust.

Kui välispartner soovib teile makset teha, peab ta rahvusvahelisele maksekorraldusele kirjutama teie konto IBANi ja teie panga BIC (Bank Identification Code) ehk SWIFT-koodi.

Kui sooritate makset oma välispartnerile riiki, kus on rakendatud IBAN'i standard, siis kasutage tema konto IBANit ja tema panga BICi.

Näide Eesti IBANi struktuurist

Eesti IBAN on 20-kohaline – 6-kohaline IBANi päis, millele järgneb 14-kohaline siseriiklik kontonumber. Juhul kui kliendi kontonumber on lühem kui 14 kohta, lisatakse selle ette vajalik arv nulle. IBANi päis algab kahetähelise riigikoodiga (Eesti puhul EE), seejärel tuleb kahekohaline kontrolljärk, millele järgneb kahekohaline pangakood.Päises sisalduv kontrolljärk arvutatakse välja IBANi väljastanud panga poolt. Kuna IBANi kontrolljärgu arvutamise valem on kõikjal ühesugune, saavad kontonumbri õigsust kontrollida nii makset algatav pank kui ka korrespondentpangad, kes on makse edastamisega seotud. 

Korduma kippuvad küsimused

Miks rakendatakse Eestis IBANi standard?
IBANi standard on rakendatud 27 Euroopa riigis, mille tulemusena on ühtlustunud rahvusvahelises arvelduses kasutatavate kontonumbrite koostamise põhimõtted. IBANi kasutamine ülepiiriliste maksete edastamisel vähendab viivituste ja vigade arvu. Raha jõuab ühest riigist teise kiiremalt ja pikemas perspektiivis ka odavamalt.

Kas minu praegune kontonumber muutub?
Siseriiklikud BBAN  kontonumbrid jäävad sisiriiklite maksete tegemisel kasutusse kuni 31.01.2014.a.

Kes väljastab mulle minu pangakontot identifitseeriva IBANi?
IBANi väljastamise ainuõigus on kliendi kontot haldaval pangal. Siseriiklikust BBAN kontonumbrist IBAN-i genereerimiseks on Pangaliidu liikmespangad andnud volituse ka Pangaliidule.

Millal hakatakse Eestis IBANit kasutama?
IBAN võetakse Eestis kasutusele alates 1. jaanuarist 2004. Kõikide pangaklientide kontode standardväljavõtetel kuvatakse kliendi IBAN automaatselt.

Kuidas IBANit ära tunda?
IBANi tunneb ära kahetähelisest riigikoodist, mis asub kontonumbri alguses (Eestil EE). Mõnedes riikides kirjutatakse IBANi ette ka sõna “IBAN”, kuid maksekorraldust sisestades tuleb see siiski ära jätta ja alustada ikkagi riigikoodist.

Mida teha kui saadud arvel on pangakontona märgitud IBAN?
Kui arvel on saaja kontonumbrina märgitud IBAN, tuleb see maksekorraldust sisestades kirjutada kontonumbri lahtrisse alustades riigikoodist.

Kuidas kasutada IBAN-it elektroonilise makse tegemisel?
Täites välismaksekorralduse elektroonilisel kujul, sisestage IBAN ilma tühikuteta. IBAN-i ette ei tohi lisada mingeid muid lühendeid (IBAN:, A/C, Account no jne). Lisaks IBAN-ile märrkige  maksekorraldusele  ka saaja panga BIC-i (SWIFT-kood). 


Teiste riikide IBANite näidised

IBAN on 1. jaanuarist 2004 kasutusel 27 riigis: Andorra, Austria, Belgia, Eesti, Gibraltar, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Shveits, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tshehhi, Ungari.

 Riik PikkusIBAN (paberkandja formaadis)
Austria
20
AT61 1904 3002 3457 3201
Belgia
16
BE62 5100 0754 7061
Hispaania
24
ES07 0012 0345 0300 0006 7890
Holland
18
NL39 RABO 0300 0652 64
Iirimaa
22
IE29 AIBK 9311 5212 3456 78
Island
26
IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39
Itaalia
27
IT40 S054 2811 1010 0000 0123 456
Leedu
20
LT82 7300 0100 0202 7432
Luksemburg
20
LU28 0019 4006 4475 0000
Läti
21
LV95 HABA 0055 1234 5678 9
Norra
15
NO93 8601 1117 947
Portugal
25
PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4
Prantsusmaa
27
FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606
Rootsi
24
SE35 5000 0000 0549 1000 0003
Saksamaa
22
DE89 3704 0044 0532 0130 00
Soome
18
FI21 1234 5600 0007 85
Suurbritannia
22
GB19 LOYD 3096 1700 7099 43
Shveits
21
CH93 0076 2011 6238 5295 7
Taani
18
DK50 0040 0440 1162 43


IBANi kasutamise näide:

Teie välispartner on esitanud arve:
Customer Inc. / 12, Main Street / City, Country 
Bank account number :18206000103056966400117
Bank’s name:Banque X, Paris branch, France
Bank’s BIC:ABNAFRP1
IBAN:FR76 1820 6000 1030 5696 6400 117

Tasudes esitatud arve eest elektroonilises kanalis, peate maksekorralduse täitma kujul:
Saaja nimi:Customer Inc.
Saaja aadress:12, Main Street, City, Country
Saaja konto/IBAN:FR7618206000103056966400117
Saaja panga nimetus ja aadress:Banque X, Paris branch, France
SWIFT kood/BIC:ABNAFRP1

Täiendav informatsioon

Pangaklient saab täiendavat infot enda kontot haldavast pangast. Üldine informatsioon ja IBANi standardi tutvustus asuvad Pangaliidu koduleheküljel, standardi täistekst on kättesaadav Eesti Standardikeskuse koduleheküljel. Info teiste riikide IBANi standardite kohta asub Euroopa Pangandusstandardite Komisjoni (European Committee for Banking Standards) internetilehel www.ecbs.org/iban.htm.

Pank
BIC ehk SWIFT-kood
Coop Pank aktsiaselts
EKRDEE22
Eesti Pank
EPBEEE2X
AS SEB Pank
EEUHEE2X
Swedbank AS
HABAEE2X
DNB Pank  RIKOEE22
Nordea Bank AB Eesti filiaal NDEAEE2X
AS Citadele banka Eesti filiaal PARXEE22
Danske Bank A/S Eesti filiaal FOREEE2X
Svenska Handelsbanken AB HANDEE22
Tallinna Äripanga AS   TABUEE22 
Pohjola Bank plc Eesti filiaal OKOYEE2X
AS LHV Pank LHVBEE22
BIGBANK AS BIGKEE2B