Turvatöö toimkond

Toimkonna liikmed:

 • Kalle Laasberg (Swedbank) - toimkonna juht
 • Leho Lugna (SEB Pank)
 • Rasmus Keskküla (Bigbank)
 • Aleksandr Stepanov (Citadele Pank)
 • Jüri Heero (LHV Pank)
 • Hannes Arunurm (OP Corporate Bank)
 • Tanel Tiks (TBB pank)
 • Joosep Andrespuk (Inbank)
 • Martin Pius (Coop Pank)
 • Rait Roosve (Eesti Pank)

Toimkonna ülesanded:

 • Olla pankadevahelise sidepidamise, turvatöö koordineerimise ja arendamise organiks.
 • Jälgida pankade turvalisuse arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
 • Koostada soovitusi pankade turvatöö ja -süsteemide arendamiseks.
 • Jälgida panganduse vastu suunatud kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
 • Luua pankade turvatöötajatele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.
 • Osaleda Toimkonna poolt valitud esindaja kaudu Eesti Pangaliidu vahendusel ja finantseerimisel Euroopa Pangandusföderatsiooni panga turvalisust käsitlevate töögruppide töös.
 • Vahendada oma liikmetele turvaalast informatsiooni ja koolitusvõimalusi.

Eesti Pangaliidu soovituslikud miinimumnõuded pankade turvalisuse tagamisel:

 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded kontoriruumide turvalisuse üldisele korraldusele.
 • Eesti Pangaliidu soovituslikud miinimumnõuded pangakontori ehituskonstruktsioonidele.
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded serveriruumidele.
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded pangakontoritesse paigaldatavatele ja projekteeritavatele häire-, video-,   läbipääsukontroll- ning tulekahjuhäire-süsteemidele ja nende paigaldusele.
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded sularahaautomaatidele.
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded sularahaautomaatide häiresüsteemidele ja nende projekteerimisele,   paigaldamisele, programmeerimisele ja ekspluateerimisele.
 • Eesti Pangaliidu soovituslik kontoriruumide lukustusjuhend.
 • Eesti Pangaliidu miinimumnõuded turvafirmadele nende poolt turvateenuste osutamisel.