Otsekorralduselt e-arvele ja e-arve püsimakseteenusele

Korduma kippuvad küsimused

1. Miks Eesti hetkel toimiv otsekorraldus lõppeb?

Otsekorraldusteenus tänasel kujul kaob turult hiljemalt 2014. a. 1. veebruarist, kuna ei ole vastav üleeuroopalisele otsekorralduse reeglistikule. Kogu Euroopas toimub maksekorralduste ja otsekorralduste tingimuste ühtlustamine, et kaotada kohalikud erinevused maksete tegemisel. See on sätestatud EL määrusega: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009.

2. Mis teenus tuleb otsekorralduse asemele?

Pangad konsulteerisid otsekorraldust kasutavate ettevõtetega ning leidsid ühiselt, et Eestis on sobilik üleeuroopalise otsekorraldusteenuse asemel kasutusele võtta e-arve püsimakseteenus. E-arve kasutuselevõtuga toome turule otsekorraldusest moodsama ja mugavama makseteenuse, mis hakkab asendama või konkureerima otsekorraldusteenusega ka teistes riikides (tänaseks on tegevusi alustanud Soome ja Prantsusmaa). Lisaks erineb üleeuroopaline otsekorraldus oluliselt täna Eestis kasutusel olevast otsekorraldusest –seda nii oma ärireeglite poolest kui ka kasutamise mugavuselt. Ka on üleeuroopalise otsekorralduse kasutuselevõtt kulukas, kuna nõuab uue süsteemi ülesehitamist ning esitab otsekorraldusega makseid koguvatele ettevõtetele mitmeid lisanõudmisi.

3. Kas teenus muutub maksjale tasuliseks?

Pangaliidus töötatakse välja vaid teenuse tehnilised tingimused, hinnapoliitika kujundab iga pank ise.

4. Mis saab kehtivatest otsekorraldustest ja mida toob kaasa e-arvetele üleminek?

Kehtivad Eesti otsekorralduse lepingud asendatakse automaatselt e-arve püsimakse lepingutega. Maksja seisukohalt vastab uus teenus senisele otsekorraldusele. Otsekorraldused asendatakse uue teenusega automaatselt ja maksja ei pea selleks midagi tegema. Kehtima jäävad kõik tänased limiidid ning tähtajad. Pangad ja otsekorraldusteenust kasutavad ettevõtted teavitavad kliente täpsemalt, millal ja kuidas uus teenus kasutusele võetakse.

5. Kas maksja peab e-arve ja e-arve püsimakseteenuse eest maksma hakkama?

Arvete esitamine on ettevõtete kohustus kauba või teenuste müümisel. Arve edastamise võimaluste ja tingimuste kohta saab infot ettevõttelt, kes kliendile arveid esitab. E-arvete maksmine on aga pangateenus ja iga pank kujundab oma hinnad iseseisvalt. Panga tasude suuruse kohta saad infot oma pangast või oma panga hinnakirjast.

6. Millal lõppeb Eesti kohalik (pangasisene) otsekorraldus?

Kohaliku otsekorraldus teenuse osutamine lõpetatakse hiljemalt 31.01.2014. Täna on käimas üleminek otsekorralduselt e-arve püsimakseteenusele. Ülemineku täpne aeg sõltub ettevõttest ja võib erinevatel ettevõtetel olla erinev. Ettevõte, kellele otsekorraldusega tasutakse, teavitab oma kliente muudatusest ja selle toimumise ajast.