LHV Cuberi platvormi väljatöötamine

Cuber on uus universaalne platvorm, millele rajada tuleviku finantsteenuseid.

Seni nähtud keskselt tagatud ja emiteeritud väärtuse kandjad on kõik suletud süsteemid. Cuberi näol on tegemist LHV ja koostööpartnerite poolt loodud maailma esimese keskselt tagatud, kuid täiesti avatud, läbipaistva ja seetõttu ka lihtsasti programmeeritava väärtuse kandjaga. LHV emiteeritud väärtused kajastuvad hajutatud pearaamatu võrgus ehk blockchainis. Oleme loonud infrastruktuuri emiteeritud väärtuse jälgimiseks ja lunastamiseks. Platvormi oleme ehitanud põhimõttel, et kolmandad, sõltumatud osapooled saaksid lihtsal viisil oma rakendusi meie süsteemiga siduda, seadmata ohtu isikuandmeid, väärtuse kandjat ennast või muud turvalist infot.

Innovatsiooni väärtus

Cuber on maailma esimene panga poolt pakutud nn hajutatud pearaamatu tehnoloogial (Distributed Ledger Technology) põhinev platvorm, mis võimaldab reaalajas registreerida varasid, nende omanikusuhteid ja teostada hetkelisi tehinguid. Kõik see on krüptograafiliselt turvatud ning salvestatud võltsimiskindlal moel avalikult ligipääsetavasse hajutatud pearaamatusse. Cuber lõhub sisenemisbarjääre võimaldades lihtsustatud korras turule tulla uudsete finantsteenustega.

Tegemist on ehitusklotsiga tuleviku finantsteenustele, mis lihtsustab uute, kõigile kättesaadavate teenuste loomist. See võimaldab tulevaste tehnoloogiate arendajatel keskenduda innovatsioonile, probleemide lahendamisele ja klientide elu parendamisele.

Cuber on turvaline ja soodne infrastruktuur. Süsteemi hajutatus annab loodavatele teenustele ulatusliku kulude kokkuhoiu ja võimaldab väga kiiret väärtuse liigutamist. Näiteks makseid saab vastu võtta reaalajas vahesüsteemideta ja selleks pole vajalik lepingute sõlmimine. Kui valmib Cuberi avatud ja kergesti kasutatav rakendusliides (API), võimaldab see platvormi kasutada lisaks LHV Pangale ka teistel fintech ettevõtetel.

Cuberiga sarnases arengufaasis projekte maailmas küll leidub, kuid seotus pangaga annab Cuberile ainulaadse omaduse, et varad, mida platvormi abil liigutatakse on panga poolt tagatud. LHV väljastab väärtuse ning kontrollib selle lunastamist. Platvorm on paindlik kasutama erinevaid väärtusi: väljastada saab näiteks finantsturu instrumente, e-raha, lepinguid, sõiduki omandiõigust vms. Paindlikkus on Cuberisse sisse planeeritud.

Cuber annab uute toodete arendamisel kindluse, et platvorm on seaduste ja regulatsiooniga kooskõlas. Koostöös advokaadibürooga Glimstedt on Cuber kohandatud vastama nii rahvusvahelisele kui ka Eesti regulatsioonile. Üheks Cuberi edu eelduseks on Eestis seadusandluses krüptorahanduse suhtes selguse loomine ja seadusandja toetav suhtumine uute finantstehnoloogiate arendamisele.

Innovatsiooni mudel on oma potentsiaalilt globaalne. Maailma mastaabis on huvi hajutatud pearaamatu tehnoloogia suhtes suur. Cuberi innovaatilise platvormi edu eelduseks on kommertsrakenduste leidmine ja laiem kasutatus.

Rakendus

Esimese testprojektina arendas LHV CUBERi platvormile Cuberi äpi, mis võimaldab reaalajas rahaülekandeid seadmete vahel. Testperiood algas 2015. aasta mais. Proof-of-concept projekti raames on Cuberi äpiga tehtud üle 4000 makse. Makseid on tehtud maksmisel kaupmehele, selveteeninduses, P2P maksetena. Testimine on tänaseks tõestanud, et Cuberi tehnoloogia töötab. Tehnoloogia on liialt keeruline asendamaks igapäevaseid kaardimakseid, kuid selle suurima potentsiaaliga kasutusala meie regioonis on interneti- ja selvemaksed.

Projekti testperioodi algus – 05.2015

Koostöö: LHV Pank, ChromaWay, Glimstedt

 Seotud isikud:

  • Jüri Laur, LHV Pank
  • Asse Sauga, LHV Pank
  • Henrik Hjelte, ChromaWay
  • Priit Lätt, Glimstedt