Digitaliseerimise töögrupp

Vaata lisaks

2021. aasta esimeses pooles kogunes Eesti maksekeskkonna foorumi all ajutine digitaliseerimise töögrupp, mis keskendus ettevõtete makseprotsesside ja laiemalt kogu maksekeskkonna digitaliseerimisele. Tõuke töögrupi loomiseks andis ühelt poolt pandeemia, mis kinnitas digitaliseerimise olulisust ja kontaktivabade lahenduste ning elektrooniliste müügikohtade hädavajalikkust. Teiselt poolt jäi turuosaliste sõnavõttudes kõlama, et väikeettevõtted ei ole kohati valmis digitaalseid makselahendusi kasutusele võtma, olgu põhjuseks siis vähene teadlikkus, ajanappus või lahenduste keerukus ja kulukus.  

Eeltoodut arvesse võttes oli töögrupi eesmärk tuua kokku maksekeskkonna nõudluse ja pakkumise pool – nii ettevõtjad kui ka makseteenusepakkujad ja muud seotud huvigrupid –, et luua üheskoos tegevuskava ettevõtete makseprotsesside ja seeläbi kogu maksekeskkonna digitaliseerimise toetamiseks. Töögrupp keskendus olemasolevate lahenduste parendamise võimalustele, uute lahenduste loomise vajadusele ja turuosaliste kommunikatsiooni tõhustamisele.  

Töögruppi juhtis Eesti Pank koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Töögrupi liikmete seas olid teenusepakkujatest esindatud suuremad pangad, finantstehnoloogiaettevõtted ja teised makseteenusepakkujad. Nõudluse poolelt olid esindatud ettevõtjad erinevate erialaliitude kaudu ja avalik sektor.