Swedbank #Kogumispäevik

#Kogumispäevik kui innovatsioon finantskirjaoskuse edendamisel

Finantsinstitutsioonid on aastaid tegelenud elanike finantskirjaoskuse edendamisega, kuid traditsiooniliste lähenemistega on inimesteni aina keerulisem jõuda.  Selleks, et muuta inimeste tegelikku finantskäitumist, lõime 2018. aasta alguses Facebooki grupi #Kogumispäevik, mille eesmärk on tekitada kogukond  inimestest, kes on huvitatud raha säästmisest. Kõigest aastaga kasvas grupp 500% (5000lt liikmelt 27 000ni), üle 90% liikmetest on aktiivsed (jagavad säästunippe, nõu ja reageerivad postitustele) ning tänu grupile on säästetud üle 100 000 euro!

Väljkutse

Erinevad uuringud toovad välja vastuolud Eesti elanike teoreetiliste teadmiste, hoiakute ja tegeliku käitumise vahel. Teisisõnu, meil on olemas baasteadmised nö „õigetest“ rahaasjade planeerimise viisidest, kuid need ei väljendu meie igapäevases finantskäitumises.

Eestimaalaste finantskäitumist iseloomustavad järgmised muretrendid: elatakse palgapäevast palgapäevani, ei omata piisavalt sääste ning korraldatakse oma rahaasju vaid mälu abil.

Selleks, et inimeste käitumine hakkaks väljendama olemasolevaid teadmisi ja oskusi, on vajalik teadmiste parem sidumine reaalse elu ja praktikaga. Uuringud näitavad, et inimesed kasutavad ja usaldavad infoallikana üha rohkem teiste inimeste vahendatud kogemust ja arvamust, sh suurenemas on ka sotsiaalmeedia kaudu jagatud kogemuste ja hoiakute tähtsus.

Eesmärgid

Sellest lähtuvalt sai loodud Facebooki grupp #Kogumispäevik, mille eesmärgiks on tekitada kogukond inimestest, kes soovivad raha säästa ja hoida motivatsiooni eesmärkide suunas liikumisel. Grupis jagatakse üksteisega säästunippe ja ammutatakse inspiratsiooni teiste tegemistest. Lisaks jagame grupis ka ise ekspertteadmisi, osaleme diskussioonides ja tõstatame aktuaalseid teemasid.

Igal kuul keskendume grupis ühele teemale, mis mõjutab meie rahakotti. Näiteks toit, transport, kodukulud, meelelahutus, investeerimine, jne ning esitame grupi liikmetele väljakutse (nt vähendada toidukulusid 10%, kulutada 0-eurot meelelahutusele, teha oma esimene investeering). Tänu väljakutsetes osalemise, väärt nõuannete ja üksteise innustamise on paljud liikmed muutnud oma igapäevast finantskäitumist ja seeläbi raha säästnud!

Tulemused

  • Grupp kasvas aastaga 5000lt liikmelt 27 000ni, grupi kasv 500%
  • Grupi liikmed säästsid tänu #Kogumispäeviku grupile üle 100 000 euro!
  • 94% liikmetest on aktiivsed
  • Investeerimise teemalised seminarid #Kogumispäeviku liikmetele, kus osales ligikaudu 200 inimest
  • Facebook live-seminarid, mida on vaadatud üle 25 000 korra. Teemad: kodulaenu võtmine, investeerimine, laps ja rahatarkus jne
  • Ligi 200 asjalikku tasuta meediakajastust
  • Kampaania meediainvesteering 0- eurot

Ja mis veelgi olulisem – tegemist ei ole ühekordse projektiga, vaid grupp jätkab kasvu ja eestimaalaste finantskirjaoskuse edendamist!

Projektijuht: Kati Voomets, Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht.