Vastavuskontrolli toimkond

Ants Soone (LHV Pank) 

Toimkonna juht

Toimkonna liikmed:

 • Annemari Õunpuu (Swedbank)
 • Veiko Soll (SEB Pank)
 • Stella Kuldma (Luminor)
 • Silver Liisma (OP Corporate Bank)
 • Eve Pilt (TBB pank)
 • Marek Korindt (Inbank)
 • Kairi Tuulmägi (Bigbank) 
 • Mariliis Taniel (Coop Pank)

Toimkonna tegevusvaldkonnad:

 • Hea pangandustava
 • Turundus ja reklaam
 • Konkurentsiõigus
 • Isikuandmete kaitse
 • Kliendisuhted ja klientide kaitse (nt konfidentsiaalsus ja pangasaladus, kliendikommunikatsioon, kliendikaebused ja nende menetlemine)
 • Huvide konfliktid, sh töötajate ja juhtide tasustamine
 • Suhtlemine järelevalveasutustega
 • Üldine panga tegevuse vastavus õigusnormidele (nt üldine monitooring, riskihinnangud)
 • Governance - juhtimisstruktuur, vastutusvaldkondade jaotus ja sisekontrollisüsteemi ülesehitu