XML B2C & C2B suhtlussõnumid

Vaata lisaks

Tulenevalt Euroopa Maksenõukogu otsusest on alates 17.03.2024 Eesti pankades kasutusel uued makse algatamise sõnumid (pain.001.001.09). Lähtuvalt sellest on Eesti pangad otsustanud loobuda ühisest Eesti makse algatamise standardist ja edaspidi leiab makse algatamise ja kontoväljavõtte sõnumite info iga panga kodulehelt.


Arhiveeritud info

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 260/2012, millega sätestatakse uued üleeuroopalised maksetingimused peavad 2014.a. 1 veebruarist pank-klient ja klient-pank suhtlussõnumid põhinema XML-vormingul ning olema esitatud ISO 20022 standardi kohaselt. Pangad hakkavad XML vormingul baseeruvaid suhtlussõnumeid toetama hiljemalt 01.veebruariks 2014.

Selleks, et muuta ettevõtete ja klientide üleminekut sujuvamaks, on määruse kohaselt võimalik kasutada erandeid, mis võimaldavad pankadel oma klientidele pakkuda nii kontonumbrite kui ka sõnumiformaatide konverteerimisteenuseid maksimaalselt kuni 1.veebruarini 2016.a. Rahandusministeerium, Eesti Pank ja Pangaliit on jõudnud järelduseni, et Euroopa Komisjoni teavitatakse, et Eesti kasutab vastavaid erandeid, aga nende täpne mahuline ning ajaline kasutamine lepitakse kokku ja otsustatakse vastavalt reaalsele vajadusele. 5.06.2013 maksekeskkonna foorumi koosolekul otsustati pärandformaadis suhlussõnumite toetuse pikendamine kuni 1.veebruarini 2015.a.

Pangaliidu maksestandardite töögrupp on välja töötanud järgmised pank-klient ja klient-pank suhtlussõnumid:

Makse algatamine: Payment Standards for Customer to Bank Ver 1.4  Ver 1.3 (Ver 1.2)  (Ver 1.1) (Ver 1.0) (Ver 0.9)

XSD schema fail

  • Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03; (klient-pank suhtlussõnum, milles on arvestatud riigisisese maksekorralduse, SEPA kreeditkorralduse ja välismaksekorralduse elemente)
  • Payment Status Report pain.002.001.03; (pank-klient makse staatuse ülevaate vorm)

Kontoväljavõte: Account Reporting Standards for Bank to Customer Ver 1.02 (Ver 1.01) (Ver 1.0) (Ver 0.9)

  • Account Statement camt.053.001.02; (kontol toimunud tehingute ülevaade)
  • Account Report camt.052.001.02; (konto saldo(de) ülevaade)
  • Debit Credit Notification camt.054.001.02.(teavitus konto toimingu kohta koos tehingu andmetega)
XSD schema failid on kättesaadavad ISO kodulehel

Sõnumeid on tutvustatud Eesti maksekeskkonna foorumis, läbinud turuosaliste konsultatisoni ning kinnitatud Pangaliidu maksestandardite töögrupi poolt 31.01.2013.a.