Rahapesu tõkestamise toimkond. Tegevuste kalender

13.09.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Off-shore piirkondade määratlemine
 2. Alaealise isikusamasuse tuvastamine
 3. Tegeliku kasusaaja register

11.09.2018 Jääkeldri ümarlaud

Teema: E-residentsuse programm 2.0

EV presidendi eestvedamisel jääkeldris toimunud ümarlaual esindas Pangaliitu juhatuse esimees Erki Kilu

30.08.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Kohtumine CreditInfo Eesti esindajatega

29.08.2018 Ümarlaud rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise teemal

Pangaliidu ja pankade esindajad osalesid Helsingis Soome Tööstuse Föderatsiooni eestvedamisel toimunud ümarlaual USA Rahandusministeeriumi asekantsler Marshall Billingslea ja USA Välisministeeriumi asekantsleri asetäitja Andrew Peek’ga

28.08.2018 Kohtumine Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliametiga

Teema: Riikliku taustaga isikute register

16.08.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. FI off-site küsimustik mitteresidentide osas

16.08.2018 Kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga

Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu ja tegevjuht Katrin Talihärm kohtusid MKMi asekantsler Viljar Lubiga
Teema: E-residentsus ja Pangaliidu ettepanekud

14.08.2018 Ümarlaud Siseministeeriumis

Teema: E-residentsuse riskid ja ettepanekud nende maandamiseks
Laiapõhjalisel ümarlaual esindasid Pangaliitu Katrin Talihärm ja toimkonna juht Aivar Paul

5.07.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Riikliku taustaga isikute register
 2. E-residentsuse programm

7.06.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord: 

 1. RAB-i aastaraamat 2018
 2. AML ja e-residentsus
 3. Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed (kliendi F2F astmeline identimine, riskiisu, maksetavad ja kogemused)
 4. Ajutiselt viisa alusel Eestis viibivale isikule pangakonto avamine

6.06.2018 E-residentsuse programm – ümarlaud Vabariigi Presidendi eestvedamisel Jääkeldris. Pangaliitu esindas juhatuse esimees Erki Kilu

24.05.2018 AML toimkonna koosolek 

Päevakord:

 1. Rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed (kliendi F2F astmeline identimine, riskiisu, maksetavad ja kogemused)
 2. AML ja e-residentsus

10.05.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmine
 2. Rahapesu tõkestamise valitsuskomisjoni 2.mai istungist
 3. EP ja NE direktiivi eelnõu 17.04.2018 COM (2018) 213
 4. Ajutiselt viisa alusel Eestis viibivale isikule pangakonto avamine

4.05.2018 Pangaliidu kohtumine Välisministeeriumis 

Teema: Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu ettevalmistus

26.04.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Rahapesu riskid Eesti panganduses
 2. AML kommunikatsioon ja koolitus
 3. AML hoolsusmeetmed


17.04.2018 Pangaliidu juhatuse koosolek

Teema:

 1. E-residentsus – kohtumine majandusminister Urve Palo ja ministeeriumi asekantsler Siim Sikkutiga
 2. Pangaliidu tegevused rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks
 

06.04.2018 Pangaliidu pöördumine Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise tõhustamine ning hoolsuskohustuse täitmine mitteresidentide teenindamisel - Pangaliidu ettepanekud

28.03.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. E-residentsuse programm - kohtumine Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga
 2. Ülevaade olukorrast Lätis ja Eestis
15.03.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Informatsioon Pangaliidu kohtumistest märtsis
 2. Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord – RM määruse eelnõu

7.03.2018 Pangaliidu kohtumine USA Treasury ja Eesti VäM-ga

 

5.03.2018 Osalemine Riigikogu väliskomisjoni istungil

Teema: E-residentsuse programm 

5.03.2018 Kohtumine Siseministeeriumiga

Päevakord:

 1. Lühiajaliselt Eestis töötavad välismaalased (viisa alusel ja iduettevõtjad).
 2. Pankade koostöö riigiga eesmärgil tagada lihtsam ja kiirem konto avamine

15.02.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. RaPTS rakenduslikud küsimused
 2. Pangaliidu koostöö rahvusvahelisel tasandil
 3. Rahapesu tõkestamine Lätis

13.02.2018 kohtumine Rahandusministeeriumiga

Päevakord:

Teave tegelike kasusaajate kohta Äriregistri süsteemis alates 1.09.2018

 1. PEP register
 2. Maksekonto teabe automatiseeritud edastamine E-aresti süsteemis alates 1.01.2019

Pangaliidu ettepanekud õigusaktide muutmiseks 

1.02.2018 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

1. Rahapesu Andmebüroo ülevaade 2017.aasta tegevusest – Madis Reimand (Rahapesu andmebüroo) 

3.01.2018 Pangaliidu kohtumine Riigikogu rahanduskomisjoniga

Teiste teemade kõrval käsitleti ka rahapesu tõkestamise temaatikat ja Pangaliidu ettepanekuid
19.01.2018 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi poole

Teema: Pööratud tõendamise kohustus ja tsiviilkonfiskeerimine

18.01.2018 AML toimkonna koosolek

 Päevakord:

 1. AMLD4 muudatused – ülevaate andis Ülle Eelmaa (Rahandusministeerium)
 2. Isikusamasuse tuvastamisel kasutatud andemete/dokumentide kontrollimiseks kasutatavad allikad
 3. Hoolsusmeetmete sisustamine
 4. Pööratud tõendamiskohustus ja tsiviilkonfiskeerimine

2017

21.12.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Hoolsusmeetmete sisustamine

12.12.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi poole

Teema: Rahapesu  ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamine - riikliku taustaga isikute andmebaas

7.12.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Kontode keskregister
 2. Infokorje pankadelt
 3. Pangaliidu AML koolitus
 4. AML toimkonna edasiste tegevuste planeerimine

23.11.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Rahvusvahelised sanktsioonid
 2. Rahapesu hoolsusmeetmed
 3. Koostöö FI-ga ülevaate saamiseks rahapesu meetmetest ja nende mõjust sisend küsimuste koostamiseks

13.11.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi poole

Teema: Isikusamasuse tuvastamisel kasutatud andemete/dokumentide kontrollimiseks kasutatavad allikad

9.11.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
 1. Rahvusvahelised sanktsioonid
 2. Ülevaade EBF AML Committee koosolekust 17.10
 3. Hoolsusmeetmete sisustamine
 4. Info PL ja FI juhatuse kohtumiselt 8.11

8.11.2017 Pangaliidu ja Välisministeeriumi kohtumine

Päevakord:

 1. USA sanktsioonipoliitika
 2. Põhja-Korea sanktsioonid
 3. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse VTK
 4. EU Sanctions Map
 5. Koostöö Pangaliidu ja Välisministeeriumi vahel


  26.10.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. PEP andmebaasid. Kohtumine DataMe ja Creditinfo esindajatega
 2. Hoolsusmeetmete sisustamine

12.10.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Kohalikud PEP`id/RCA`d – hoolsusmeetmete sisustamine

21.09.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu
 2. Ajakirjanduses 2017.a. avaldatud juhtumite analüüs ja mõju pankade tegevusele
 3. Kohalikud PEP`id/RCA`d – hoolsusmeetmete sisustamine


7.-8.09.2017 Pangaliidu reis Londonisse

Kohtumised:

 1. SEB UK filiaal
 2. Deutsche Bank – korrespondentpanganduse osakond
 3. UK Finance
 4. Coinbase

30.08.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. E-residentsus ja koostöö riigiga
 2. Rahvusvahelised sanktsioonid
 3. PL sisend Eurofi konverentsile
 4. PL õppe-kontaktreis Londonisse
 5. Mitteresidendid ja FI

27.06.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi poole

Teema: järelepärimine seoses EL määruse 2015/847 artkiliga 16

7.06.2017 AML toimkonna koosolek 7.06.2017

Päevakord:

 1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu
 2. EL makseinfo määrus ja PSD2 ning pankade hoolsusmeetmed
 3. Rahvusvahelise sanktsiooni seadus
 4. KKK ja Pangaliidu voldiku uuendamine

21.06.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. EL makseinfo määrus. Ülevaate andis Sören Meius (Rahandusministeerium)
 2. PSD2 ja rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed. Ülevaate andis Linda Lelumees (Rahandusministeerium)
 3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine - KKK

30.05.2017 Riigikogu rahanduskomisjoni istungil osalemine

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu

24.05.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine - KKK
 2. Pangaliidu voldiku uuendamine
 3. KYC ankeedid

25.05.2017 Pangaliidu pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole 25.05.2017

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu 459 SE

 • Samas kohas isikusamasuse tuvastamise nõudest loobumine
 • Tegelike kasusaajate andmete kajastamine
 • Ligipääs registritele
 • Tegevuse edasiandmine
 • Siseriiklike riikliku taustaga isikute register

18.05.2017 Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu

15.05.2017 Pangaliidu kohtumine Kaubandus-Tööstuskojas koos Rahandusministeeriumiga

Teema:

 1. Infotehnoloogiliste vahendiste kasumine kliendisuhte loomisel
 2. Mitteresidentidele sh E-residentidele konto avamine

12.05.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi poole

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu 459 SE

 • Tegelike kasusaajate register
 • Siseriiklikud riikliku taustaga isikud
 • Registripäringute tasud
 • Kogu kirjavahetuse säilitamise kohustus
 • Krediidiasutuste seaduse § 88 täiendamine

18.04.2017 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil osalemine

Päevakord:

 1. EL direktiivi eelnõu rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil ning määruse eelnõust arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise kohta
 2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu sõlmküsimused

12.04.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Siseriiklikud riikliku taustaga isikud – ametikohtade loetelu
 2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu
 3. Pangaliidu veebi täiendamine
 4. E-residentide foorum

26.04.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Ülevaade rahapesu tõkestamise valitsuskomisjoni koosolekust 18.04.2017
 2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu. Külalistena osalesid Sören Meius ja Ülle Eelmaa (Rahandusministeerium)
 3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine - KKK
 4. PL voldiku uuendamine
 5. PL veebi täiendamine
 6. Võimalikud täiendavad initsiatiivid PL poolt

10.04.2017 Pangaliidu pöördumine Rahandusministeeriumi poole

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu

29.03.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Ajalehes Postimees ajakirjandusliku uurimuse avaldamine - analüüs
 2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu
 3. 2017.a. toimkonna tööplaan

21.03.2017 Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema:

 1. Väärtpaberitehingutega seonduvate erisuste sätestamise vajadus rahapesu ja terrorismi rahastamise eelnõus

15.03.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Rahapesu andmebüroole saadetavate teadete indikaatorid
 2. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise nõue
 3. Pankade juurdepääs registritele

13.03.2017 Riigikogu õiguskomisjoni istungil osalemine

Teema: Äriseadustiku muutmine ja kontaktisik (e-residendid)

1.03.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
Ärisuhte lõpetamise õiguslikud alused
Isiku, tema esindaja või tegeliku kasusaaja tuvastamise võimatuse tagajärjed
Pankadevaheline infovahetus
Rahvusvahelised finantssanktsioonid

16.02.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise summalised piirangud
 2. Tegevuste üleandmine
 3. Kohalikud riikliku taustaga isikud
 4. KYC andmete uuendamine

15.02.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise summalised piirangud
Külalisena osalesid Sören Meius ja Ülle Eelmaa (Rahandusministeerium)

8.02.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise summalised piirangud

6.02.2017 Pangaliidu pöördumine Riigikogu õiguskomisjoni poole

Teema: Äriseadustiku muutmise eelnõu ja kontaktisik (e-residendid)

1.02.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu.
Külalistena osalesid Sören Meius, Kurmet Ojamaa ja Ülle Eelmaa (Rahandusministeerium)

 

30.01.2017 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil osalemine

Päevakord:

 1. Ülevaade rahapesu andmebüroo tegevustest aastal 2016
 2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõu

23.01.2017 Riigikogu õiguskomisjoni istungil osalemine

Teema: Äriseadustiku muutmine ja kontaktisik (e-residendid)

25.01.2017 Rahapesu ja terrorismi rahastamise erasektori nõukoja koosolekul osalemine

Päevakord:

 1. Ülevaade rahapesu andmebüroo tegevusest aastal 2016
 2. Ülevaade uuest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõust

 18.01.2017 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamine Eestis resideeruvatele välisriikide diplomaatidele
 2. E-residendid; videokanalite kasutamine kliendisuhete loomisel
 3. RAB 2016 statistika. Ülevaate andis Madis Reimand (Rahapesu andmebüroo)
 4. Tegelikud kasusaajad – pankade praktika ühtlustamine
 5. KYC andmete uuendamine
 6. AMLD4 ülevõtmine

17.01.2017 Teenusmajanduse Koja e-residentsuse töörühma koosolekul osalemine

6.02.2017 Pangaliidu pöördumine Riigikogu õiguskomisjoni poole

Teema: Äriseadustiku muutmise eelnõu ja kontaktisik (e-residendid)

 

2016

15.12.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. E-residentide videotuvastus
 2. Videotuvastus laiemalt
 3. Hoolsusmeetmete rakendamine
 4. Maksekonto direktiivi (PAD) ülevõtmine ja pankade kohustus avada kõigile soovijatele konto

22.11.2016 Pangaliidu juhatuse kohtumine liidu toimkondade juhtidega ja temaatiline arutelu ka AML teemadel

10.11.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. KYC ja Krediidiinfo teenus. Külalisena osalesid Jaak Kurvet ja Raido Soom (AS Krediidiinfo)
 2.  AMLD 4 ülevõtmine. Ülevaade protsessist ja hetkeseisust andis Sören Meius (Rahandusministeerium)
 3. RM täiendavate hoolsusmeetmete määruse eelnõu
 4. EBF digiagenda  
 5. Pangaliidu võimalikud standardid

12.09.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Rahandusministeeriumi määruse eelnõu – Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord

9.09.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Rahandusministeeriumi määruse eelnõu – Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord

 22.06.2016 Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema: Rahandusministeeriumi määruse eelnõu – Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord

6.06.2016 Pangaliidu pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu (näost-näkku isikusamasuse tuvastamine)

1.06.2016 Pangaliidu pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu

16.05.2016 Pangaliidu pöördumine Justiitsministeeriumi poole

Teema: Äriseadustiku muutmine ja kontaktisik (e-residendid)

16.05.2016 Pangaliidu finantsturgude ja AML toimkondade kohtumine start-up ettevõtete esindajatega

Teema: Pankade hoolsusmeetmed start-up firmadele konto avamisel

16.05.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. AMLD 4 ülevõtmine
 2. Rahandusministri määrused
 3. Pagulaste dokumendid
 4. FI juhendi punkt 9.2.3.2

9.05.2016 AML toimkonna kohtumine FinanceEstonia esindajatega

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu (näost-näkku isikusamasuse tuvastamine)

7.04.2016 Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu (näost-näkku isikusamasuse tuvastamine)

4.04.2016 Pangaliidu kohtumine Rahandusministeeriumis

Teema: AMLD4 ülevõtmine

18.03.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Veriff teenuse tutvustus
 2. Korrespondentsuhted ja Deutsche Banki Eesti visiit
 3. RM hoolsusmeetmete määruse eelnõu
 4.  RM videolahenduse eelnõu

17.03.2016 Rahapesu ja terrorismi rahastamise erasektori nõukoja koosolekul osalemine

Päevakord:

 1. Ülevaade rahapesu andmebüroo tegevusest aastal 2015.
 2. Ülevaade Euroopa Komisjoni tegevuskavast ja ECOFINi järeldustest, rahapesu IV direktiivi ülevõtmisest ja MONEYVALi eduraportiks küsimustikule vastamisest.
 3. Informatsioon isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse eelnõust ja koostatavatest määrustest.

16.03.2016 ELAK, majandus-, rahandus- ja õiguskomisjoni ühisistung – Pangaliidu juhatuse esimehe Robert Kiti esinemine

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatuste mõju pangandussektorile sh pankade korrespondentsuhetele. Pangaliidu ettepanekud

15.03.2016 Pangaliidu kohtumine rahandusminister Sven Sesteriga

Teema: Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatuste mõju pangandussektorile sh pankade korrespondentsuhetele. Pangaliidu ettepanekud

9.03.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu (näost-näkku isikusamasuse tuvastamine)

04.03.2016 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni istungil osalemine

Päevakord:

 1. Ülevaade komisjoni tegevuskavast ja ECOFIN järeldustest
 2. AMLD4 ülevõtmine ja ajagraafik
 3. Moneyvali eduraporti koostamine

18.02.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise nõude muutmine ja Läti (OECD korruptsiooniraport) koosmõju Eesti pankade korrespondentsuhetele

20.01.2016 Pangaliidu pöördumine Siseministeeriumi poole

Teema: Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu

14.01.2016 AML toimkonna koosolek

8.01.2016 AML toimkonna koosolek

Päevakord:

 1. RAB 2015 statistika. Ülevaate andis Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
 2. Näost-näkku isikusamasuse tuvastamise nõude muutmine ja Läti (OECD korruptsiooniraport) koosmõju Eesti pankade korrespondentsuhetele
 3. Rahandusministeeriumi määruse eelnõu –Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord