DNB Pank liisingukindlustus

DNB Pank: “Sinu liisitud auto on kindlustatud, aga Sina ise?”

DNB Pank AS töötas koostöös ERGO Insurance SE-ga välja Eestis unikaalse kindlustustoote, mis annab eraisikutele ja nende peredele kindlustunde ning kaitseb ootamatuste eest. Uudne liisingukindlustus annab teadmise, et ootamatu õnnetus või töökaotus ei sea ohtu liisingukohustuse täitmist, vaid selle võtab ootamatuste korral enda hooleks ERGO Insurance SE.

Liisingukindlustuse vajalikkust on näidanud ennekõike kriisiaegadega kaasnenud koondamistelained. Lahendus on loodud lähtuvalt klientide soovist langetada arukaid finantsotsuseid ning maandada võimalikke riske. Maailmas on juhtumeid, kus autotootjad on aidanud majanduskriisi tõttu raskustesse sattunud klientidel lühiajaliselt liisingumakseid tasuda. Vähehaaval hakkavad seda pakkuma ka kindlustusettevõtted, kuid Eestis on selline teenus teedrajav ja unikaalne.

Liisingukindlustuse puhul on kaetud kolme tüüpi riskid, mille korral kindlustusandja korvab kliendile liisingu maksed:

Soovimatu töökaotus on kindlustatu töösuhte lõppemine temast mitteolenevatel põhjustel, näiteks koondamise või tööandja pankroti väljakuulutamise korral. Hüvitisele on õigus juhul, kui töökaotus on kestnud üle 30 järjestikuse päeva. Hüvitist hakatakse maksma alates 31. töötuspäevast tingimusel, et kindlustatu on end Eesti Töötukassas töötuna registreerinud ning tal on õigus riiklikule töötutoetusele.

Töövõimetuseks (pikaajaline või ajutine) loetakse õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud töövõimetust, mis kestab üle 30 järjestikuse päeva. Hüvitist hakatakse maksma alates 31. töövõimetuspäevast.

Surmahüvitist makstakse juhul, kui kindlustatu surm saabub õnnetusjuhtumi tagajärjel. Hüvitise suurus võrdub õnnetuse hetkel liisingulepingust tuleneva finantskohustuse kogusummaga, mis katab liisingu tasumata osamaksed ja intressi.

DNB Pank tuli esimest korda liisingukindlustuse võimalusega välja novembris 2014. Väljatöötamine koos teostusega võttis ühe aasta. Aktiivne müük läks lahti aga 2015. aasta algusest ning selle ajaga on sõlmitud ligi 300 lepingut. Viimased kuud on näidanud huvi tõusu ning kasvunumbreid. Liisingulepingut sõlmides mõeldakse ka võimalikele riskidele ning üha aktiivsemalt tuntakse huvi ka liisingukindlustuse vastu. Liisingukindlustust müüakse koos liisingulepinguga, mis muudab selle toote mugavaks ja kättesaadavaks üle Eesti.

DNB Panga kõrval hetkel ükski konkureeriv pank sellist kindlustustoodet Eestis ei paku. Küll pakutakse laenumaksete kindlustamist ja krediitkaardi maksete kindlustamist. Rahvusvaheliselt on antud toode tuntud kui Payment Protection Insurance ja on ilmselt aja küsimus, millal ka teised liisinguandjad Eestis selle uuendusega kaasa tulevad.DNB pakub oma klientidele liisingukindlustust ka Norras, Eesti on aga kogu Baltikumi jaoks testturuks, mistõttu võib peagi oodata teenuse laienemist ka Läti ja Leedu turgudele.