E-arve

Alates 01.02.2014.a. lõpetati Eestis otsekorraldusteenuse pakkumine senisel kujul. Eesti senistele otsekorralduse kasutajatele hakati pakkuma asendusteenusena e-arve teenust kombineerituna e-arve püsimakseteenusega.

Panga kaudu saadetav e-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks tavapärasele arvele ka masinloetav. Pank koostab e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mida maksja saab üle vaadata ja kinnitada maksmiseks. E-arve alusel saab maksja anda pangale ka e-arve püsimaksekorralduse, mille alusel tasub pank edaspidi e-arved automaatselt. Panga kaudu edastatav e-arve sisaldab kõiki arve kohustuslikke andmeid ja vastab Eesti e-arve standardile.

Täpsem teave e-arve standardi kohta on leitav Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) koduleheküljelt