Finantskirjaoskus

Vaata lisaks

Pangaliit peab oluliseks, et eesti inimeste finantsvõimed ja kohustused oleksid jätkusuutlikud ning inimeste finantskäitumine ei tekitaks probleeme nende rahaasjades. Sellel eesmärgil panustab liit Eesti elanike, eelkõige noorte finantskirjaoskuse edendamisse korraldades koostöös pankadega koolitusi koolinoortele ja tõstes teadlikkust koostöös meediaga.

Finantskirjaoskuse arendamise eest vastutab Pangaliidu finantshariduse toimkond, toimkonna ülesanneteks on mh:

  • Osalemine Eesti elanike rahatarkuse strateegia 2021-2030 elluviimises
  • Osalemine Pangaliidu rahatarkuse kuu läbiviimise koordinatsioonis
  • Ühisprojektide ettevalmistamine eesmärgiga parandada õpilaste ja õpetajate teadmisi finantsteenustest
  • Õpetajatele metoodiliste materjalide ettevalmistamine
  • Informatsiooni ja kogemuste vahetamine ning parimate praktikate tutvustamine finantshariduse vallas