LHV Palgamakse

Palgamakse on uut tüüpi makselahendus ettevõtetele töötajatele tehtavate väljamaksete tegemiseks. LHV ja Maksu- ja Tolliameti (MTA) koostöös on arendatud lahendus, millega ettevõtja saab tasuda töötajate palgad, deklareerida tööjõumaksud ja need ka tasuda korraga ühes kanalis – LHV internetipangas. Lahendus kujutab endast innovatsiooni nii palgamaksete tegemisel kui ka maksude deklareerimisel. Palgamakse teenus jõudis LHV klientideni aprillis 2017.

Innovaatiline lahendus

Palgamakse võimaluse kasutamine on lihtne. Makse algatamisel teeb ettevõtja internetipangas valiku „Palgamakse“. Klient saab iga makse kohta määrata vastavad makse tunnused (nt makse liigi, tööaja määra, maksuvaba tulu arvestamine). Andmete sisestamisel saadab pank maksustamise algandmed reaalajas maksuhaldurile, kes arvutab isikupõhiselt välja tasumisele kuuluva maksusumma ning saadab panka tagasi tasumisele kuuluvate maksusummade info nii, et juba ülekande tegemisel näeb klient ära kaasneva maksukohustuse. Maksuhalduri poolt arvutatud maksud kantakse makse tegemise hetkel ettevõtte tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonile (TSD). Klient saab anda MTA-le õiguse nende andmetega maksudeklaratsiooni tegemiseks, ilma et peaks ise e-maksuametis/e-tollis TSD-d kinnitama.

Lisaks saab LHV internetipangas väljaarvutatud maksusumma koos teiste maksetega kohe tasuda. See teeb väljamaksete tegemise lihtsamaks ja säästab klienti e-maksuameti/e-tolli külastamise vaevast. Maksud saab maksta soovi korral ka hiljem. Maksed on võimalik salvestada, et siis edaspidi teha palgamaksed ühe klikiga.

Uue lahendusega on võimalik teha kuus kõige levinumat eraisikule tehtavat väljamakset: palgamakse, dividendimakse, võlaõigusliku lepingu järgne tasu, haigusraha, juhatuse liikme tasu ning sotsiaalmaksu miinimumkohustuse tasumine.

Teenus ei maksa kliendile midagi, nagu ka teised Euroopa maksed LHV panga klientidele.

Innovatsiooni väärtus

Tegemist on maailmas ainulaadse revolutsioonilise lahendusega maksude kogumisel. Innovatsioon lähtub põhimõttest, et ettevõtjate koormus seadustest tulenevate kohustuste täitmisel oleks minimaalne. MTA jätkab maksuandmete kogumise automatiseerimist, et kaotada ära eraldi deklaratsiooni esitamise vajadust ning LHV-l on huvi muudatused ellu viia.

Lahendusest võidavad kõik osapooled, kuid eelkõige lihtsustab see elu ettevõtjate jaoks. Tihti on just väiksemad äriühingud need, mille jaoks on maksude haldamise koormus suhteliselt suurem, kuna töötajad tegelevad igapäevase äri arendamisega ega ole spetsialiseerunud näiteks raamatupidamisele või maksude deklareerimisele. Väikeettevõtted saa­vad lahendusega nüüd teha tööjõumaksudega seotud toimetused lihtsalt ja ühes kanalis – LHV interneti­pangas.

LHV Pank saab olulisele SME kliendisegmendile pakkuda lisaväärtust ja mugavamat rahaasjade ajamist. Maksu- ja Tolliamet suurendab oma töö automatiseeritust ja efektiivsust.

Rakendamine

Palgamakse muutub LHV klientidele kättesaadavaks 6. aprillil 2017. Seda saavad kasutada kõik LHV kliendist ettevõtted. Arendustöö algas novembrist 2016.

Koostöö

Lahendus tuuakse klientideni tihedas koostöös Maksu- ja Tolliametiga. Tegemist on hea näitega avatud pangandusest, mille puhul erinevate teenusepakkujate partnerluse kaudu pakutakse kliendile mugavamat ja paremat lahendust.

Teostajad LHV-s

  • Margus Holland
  • Triin Uustalu
  • Kristjan Kool
  • Magnar Aruoja
  • Janar Sell
  • Kert Einaste